Val av begravningsordning och ceremoni

Val av begravningsordning och ceremoni

Alla svenskar betalar en begravningsavgift och i denna ingår bland annat upplåtelse av lokal för ceremonin, gravplats, och transport till grav eller krematorium. 

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar också en avgift till församlingen och har därför även rätt att använda sig av kyrkan och tjänster av kantor och präst.

När det gäller andra trossamfund har dessa sina egna regler. Några hjälper sina medlemar gratis medan andra tar ut en avgift vid begravning. Vi hjälper Er med kontakterna.

Ett allt vanligare alternativ är borgerlig begravning en begravning utan kyrkliga förtecken. Man skapar tillsammans en vacker ceremoni med minnestal, dikter och musik.

Vi har egna officianter med lång erfarenhet som kan hjälpa Er att skapa Er personliga begravning 

Det finns tillfällen då man av olika skäl inte vill ha en begravning, vi tillgodoser även dessa önskemål.

Länkar

Sv kyrkan
Borgerlig begravning