Arvskifte

Arvskifte

Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet.

Bästa hjälpen får man hos en auktoriserad boutredare.

Ladda ner vår broschyr om Juridik vid dödsfall

Fler broschyrer om familjejuridik hittar du under broschyr och skrifter