Programkort

Att ta fram ett programkort till begravningsceremonin är ett klassiskt och ofta uppskattat inslag. Det är inget man måste göra, men för gästerna som deltar i begravningen kan det vara både praktiskt och tryggt att kunna följa med i ceremonins ordning.

Programkortet delas vanligtvis ut av begravningsbyråns representant när gästerna anländer till den lokal där begravningen äger rum.

Med ett programkort kan gästerna förbereda sig på vad som kommer att ske, exempelvis när i ceremonin avsked vid kista eller urna kommer att hållas.

Hur ni vill utforma och designa programkortet är helt upp till er som nära anhöriga, men det kan vara fint att återspegla den avlidnes personlighet.

Det är vanligt med en bild på den bortgångne tillsammans med datum för födelse och död.

Ofta trycks psalmtexter upp i sin helhet och de musikstycken, tal och solosånger som kommer att framföras finns ofta med. Det är också vanligt att ta med information om minnestunden.

Sammantaget blir det en hyllning till den avlidne och ett fint minne att ta med sig hem och spara. Vi hjälper er gärna att utforma ett programkort som blir unikt och speciellt för just er.