Transporter vid dödsfall

Transporter

När ett dödsfall inträffar behövs det normal sett flera olika transporter.

Bårtransport

Om någon avlider i sitt hem eller på vårdinrättning utanför sjukhuset, kan det behövas en bårtransport. För detta kontaktas lämpligen en begravningsbyrå.

Vi har jour dygnet runt för denna typ av transporter.

Omflyttningstransport

På vissa sjukhus måste den avlidne flyttas snarast efter dödsfallet, det förekommer då att vi utför en omflyttningstransport.

Bisättningstransport

Detta är transporten till kyrkan eller kapellet där begravningen skall äga rum. Denna transport sker i oftast i samband med begravningen, med undantag för vissa begravningskapell där transporten kan ske tidigare.

Kremationstransport

Kremationstransport sker efter begravningen vilket innebär en transport till närmsta krematorium. Detta ingår i begravningsavgiften.

Utlandstransporter

Vi är specialiserade på utlandstransporter och alla de handlingar som behövs vid dessa tillfällen.

Vi har utbildad balsameringspersonal, allt för att så snabbt som möjligt möjligöra att den avldine kommer till den plats där han skall begravas.

Långväga transporter

Vi hjälper till med transporter över hela Sverige, vår auktorisation gör att vi har över 400 kollegor runt om i landet för snabb och korrekt hantering.

Anhörigtransporter

Vi hjälper även till att kordinera gästernas transportbehov från t ex flygplatser och/eller tågstationer, eller limousiner vid begravningen.