Omsorg

Omsorg

Det är med omtanke och värdighet vi själva transporterar kistor, urnor och klär den avlidne.

Vi finns till hands och ombesörjer bårhämtningar dygnet runt. Vi är alltid två personer som utför bårtransporterna. När Ni valt kista beställs den och vi klär den avlidne utifrån de önskemål som finns. Svepdräkt, egna kläder eller om den avlidne redan är klädd så lägger vi omsorgsfullt ner personen, kistan bäddas med lakan, kudde och täcke. Även minnesaker som familjen valt att lämna med läggs ner eller så ordnas ett personligt avsked vid kistan för den närmsta familjen.