Borgerlig begravning

Borgerlig begravning

Det är inte alla som känner en naturlig koppling till kyrkan och dess grundvärderingar. Det finns ett allt populärare alternativ till begravningsgudstjänsten som generellt kallas borgerlig begravning. Nedan försöker vi beskriva hur en sådan begravning kan gå till och var man kan förrätta begravningen.

Var kan man förrätta en borgerlig begravning?

En vanlig plats är i något av de begravningskapell som finns på många orter. Sv kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten är skyldig att hålla med en förrättningslokal utan kyrkliga förtecken. Man kan givetvis vara på andra platser som betytt något speciellt, t ex vid havet eller i trädgården för att nämna några.

Vem förrättar en borgerlig begravning?

Vem som helst får förrätta en borgerlig begravning, vissa kommuner har personer utsedda som officianter. Din lokala begravningsbyrå kan ofta förmedla kontakten. Vi på Arcus har våra egna officianter med lång erfarenhet av borgerlig begravning. Det kan också vara en familjemedlem eller en god vän. Ett fint inslag kan vara en kombination av en professionell officiant samt någon/några ur familje- och bekantskapskretsen.

Vad innehåller en borgerlig begravning?

Målsättningen är att en borgerlig begravning skall vara ett personligt avsked och något som anhöriga och gäster känner igen sig i, både vad det gäller ritual och innehåll.

Man är fri i sin utformning av innehållet. Istället för bönläsning väljer man att läsa en eller flera dikter i kombination med ett minnestal där man återspeglar den döde. Man väljer musik man tycker om och som passar för att spegla den döde. Så här kan innehållet i en borgerlig begravning se ut: ingångsmusik, minnestal, dikt, musik, minnestal forts, dikter, musik, tyst minut, avsked, dikt, musik. Detta är bara för att skapa en bild av innehållet, tillsammans skapar man ett innehåll som passar det unika tillfället. Men Kom ihåg att Ni som familj är den viktigaste pusselbiten i att skapa en helhet med Er medverkan och Ert engagemang.