Produkter

Produkter

När vi börjar planera begravningen kommer ni att ställas inför ett antal praktiska val.

Om den avlidna lämnat specifika önskemål efter sig kring begravningens praktiska delar så underlättar det planeringen för er som nära anhöriga.

Om inga önskemål finns blir era val desto viktigare.

Det man kan tänka på när man väljer bland olika produkter är att spegla den avlidnes personlighet. Det är vanligt att det uppstår en hel del frågor längs vägen, vi finns alltid där för att besvara dessa och kan komma med råd och tips.

Med vår långa erfarenhet är ni i trygga händer.

Vårt urval är stort när det gäller kistor och urnor, blommor och övriga produkter.

Inför vårt första möte kan ni med fördel förbereda er genom att titta igenom detta innan vi träffas.

Vi har ett aktivt arbete för miljön som en naturlig del av vår verksamhet.