På begravningsdagen

Blommor

Våra representanter är på plats minst en timme innan begravningen. Begravningsbilen kommer med kistan. Väl på plats börjar vi med att stämma av beställda dekorationer och utrustning som finns i ceremonilokalen och kompletterar med det vi tillhandahåller i form av utrustning. Utifrån de önskemål som finns dekoreras lokalen omsorgsfullt av oss. Färg och form på dekorationerna framhävs på bästa vis. Vi tillser att ljus blir tända, att musiker och präster/officianter har all information och den utrustning som krävs.

Om man beställt ett minnesalbum fotograferar vi i ceremonilokalen.

Vårt mål är att alltid vara färdiga med förberedelserna 30 minuter innan begravningen.

Därefter tar vi emot gästerna och hjälper alla på plats så det känns lugnt och tryggt att övervara begravningen. Vi delar ut handbuketter och agendor. Under ceremonin övervakar vi allt för att gästerna ska känna sig trygga, vi hjälper till vid avskedet så att alla ges möjlighet att ta sitt personliga avsked. Efter ceremonin ser vi till så att alla dekorationerna lämnas på den plats som bestämts.

Vårt antal representanter på plats anpassas beroende på antalet gäster så att allt ska avlöpa professionellt och smidigt.