Var kan man ha ceremonin?

Var kan man ha ceremonin?

Den som är medlem i Svenska kyrkan har möjlighet att använda samtliga samfundets kyrkor, oavsett vilken församling man är skriven i. Utöver detta har man tillgång till de begravningskapell som finns, även här äger man normalt sett rätt att välja fritt.

Så är det inom de flesta trossamfund, man är välkommen att nyttja deras kyrkor och lokaler även om man är boende på en annan ort.

Kostnader kan dock tillkomma för detta, vilket är olika från församling till församling. Man får givetvis också använda de kapell som finns i kommunerna.

För den som önskar en borgerlig begravning är man välkommen att använda de kapell som finns. Huvudmannen för begravningsverksamheten på respektive ort är skyldig att tillse att det finns en konfessionslös plats att förrätta begravning på.

Andra alternativ

Man kan, om man önskar, välja att ha en begravning direkt vid gravplatsen.

Det finns också andra vackra alternativ som vi använt framförallt vid borgerlig begravning:

hemma i trädgården, i skogen, vid stranden är några exempel.