Försäkringar

Försäkringar

Varje år är det åtskilliga miljoner kronor i försäkringspengar som aldrig utbetalas i samband med dödsfall. Detta på grund av att ingen gör anspråk på dem.

Många av oss omfattas av försäkringar som kan vara aktuella p g a dödsfallet. Tyvärr betalas försäkringspengar inte alltid ut med automatik, utan det krävs att någon gör en försäkringsinventering. Detta hjälper alltid begravningsbyrån till med.

Vet man inte själv om vilka försäkringar man omfattas av vet sannolikt inte ens anhöriga det heller. Därför ska man regelbundet gå igenom sina försäkringar, både för sin egen och framförallt för sina efterlevandes skull. Notera gärna i Livsarkivet vilka försäkringar som finns.

Ladda ner Försäkringsinventering som PDF eller hämta den hos din auktoriserade begravningsbyrå.