När någon dör

När någon dör

Ni når oss dygnet runt. Vi kan hjälpa Er med en transport eller svara på Era frågor. Med hjälp av vår guide får Ni svar på de vanligaste frågorna. 

Om personen avlider på sjukhus ordnas transporten genom sjukvårdens försorg.

Om personen avlider i sitt hem eller på ett äldre-/vårdboende tillkallas läkare eller delegerad sjuksköterska som konstaterar dödsfallet. Därefter kontaktas begravningsbyrå eller annan transportör. Det är Ni som anhöriga, som bestämmer vem som skall hjälpa Er med transporten.

Observera att man inte har någon förpliktelse att anlita en begravningsbyrå bara för att de utfört bårtransporten. Val av begravningsbyrå kan göras efter att man fått tid att
fundera och göra eventuella förfrågningar. 

Om läkaren bedömer att omständigheterna kring dödsfallet är oklara, kan Polis tillkallas för utredning. Då sker bårtransporten oftast genom Polisens försorg.

När omständigheterna medger kan den avlidne läggas i kista redan i samband med bårtransporten. 
Om man som familj så önskar, får man gärna närvara vid transporten.

Det är ingen brådska att kontakta begravningsbyrån, utan ta vår begravningsguide till hjälp för att tillsammans diskutera de olika frågor som dyker upp.