Beställ transport – dygnet runt

Beställ Transport – dygnet runt

När ett dödsfall inträffar har man som nära anhörig ansvaret att beställa en transport av den avlidna. Undantaget är om dödsfallet sker på sjukhus, då ombesörjer personalen där att den avlidna förflyttas till sjukhusets bårhus.

Men innan en beställning av transport sker finns det några saker att tänka på. 

Om personen avlidit i hemmet eller på ett vårdboende så ska en läkare tillkallas för att konstatera dödsfallet innan man kan förflytta kroppen. Läkaren utfärdar också ett dödsbevis och intyg om dödsorsak. Efter detta kan transporten beställas.

Tänk på att nu är ingenting bråttom. Ta den tid som ni alla behöver för att i lugn och ro ta avsked. När det är gjort kan ni kontakta oss för vidare hjälp med att boka transport.

Normalt sett förekommer det flera olika typer av transporter men vid olika tillfällen, nedan har vi listat de vanligast förekommande transporterna.

Har du frågor eller funderingar så finns vi alltid tillgängliga, dygnet runt!

Ring oss på telefon 040-600 18 32

Bårtransport

Om någon avlider i sitt hem eller på vårdinrättning utanför sjukhuset, kan det behövas en bårtransport. För detta kontaktas lämpligen en begravningsbyrå.

Vi har jour dygnet runt för denna typ av transporter.

Omflyttningstransport

På vissa sjukhus måste den avlidne flyttas snarast efter dödsfallet, det förekommer då att vi utför en omflyttningstransport.

Bisättningstransport

Detta är transporten till kyrkan eller kapellet där begravningen skall äga rum. Denna transport sker i oftast i samband med begravningen, med undantag för vissa begravningskapell där transporten kan ske tidigare.

Kremationstransport

Kremationstransport sker efter begravningen vilket innebär en transport till närmsta krematorium. Detta ingår i begravningsavgiften.

Utlandstransporter

Vi är specialiserade på utlandstransporter och alla de handlingar som behövs vid dessa tillfällen.

Vi har utbildad balsameringspersonal, allt för att så snabbt som möjligt möjliggöra att den avlidne kommer till den plats där han skall begravas. (läs mer om utlandstransporter här)

Långväga transporter

Vi hjälper till med transporter över hela Sverige, vår auktorisation gör att vi har över 400 kollegor runt om i landet för snabb och korrekt hantering.

Anhörigtransporter Vi hjälper även till att koordinera gästernas transportbehov från t ex flygplatser och/eller tågstationer, eller limousiner vid begravningen.