Bouppteckning/dödsboanmälan

Bouppteckning/dödsboanmälan

När någon avlider måste det normalt sett alltid upprättas en bouppteckning.

En bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes, samt i förekommande fall, även den efterlevande makens tillgångar och skulder på dödsdagen.

Bouppteckningen skall förrättas inom tre månader efter dödsfallet och ligger därefter till grund för arvskiftet.

Bouppteckningen blir också dödsboets behörighetshandling och är en förutsättning för att kunna avsluta bankkonton, ändra lagfarter och mycket annat.

Det finns dock vissa undantag från kravet att upprätta en bouppteckning. Räcker dödsboets tillgångar enbart till begravningskostnader och att avsluta dödsboet, och det inte ingår någon fast egendom i kvarlåtenskapen, kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen. De anhöriga ska då kontakta socialförvaltningen i den avlidnes hemkommun för att anmäla detta.

Tänk på att om Ni misstänker att dödsboet är insolvent, bör Ni kontakta oss innan Ni betalar någon räkning för rådgivning. Vi hjälper Er med alla frågor kring bouppteckningen.