Gravplats och gravsten

Gravplats och gravsten

Enskild gravplats, kistlund, askgravplats, asklund eller minneslund?

Det är viktigt att noga tänka igenom valet av gravplats och att inte ta några förhastade beslut.

Efter kremation får urnan kvarstå i krematoriet upp till ett år innan den måste gravsättas.

Enligt begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv och därför är det så gott som omöjligt att bevilja tillstånd för flyttning av gravsatt stoft eller aska. Aska som gravsatts i minneslunden kan under inga förhållanden flyttas.

Vi hjälper gärna till med information och rådgivning om vilka olika gravskick som finns och bestämmelserna kring dessa.

Det är fortfarande vanligt att gravsätta askan efter en avliden på minneslunden, dock har det under senare år tillkommit allt fler alternativ till stora gravplatser. Små urngravar, askgravplatser, asklundar.

länk till kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=72613&ptdi=0

Väljer man en egen gravplats, skall man oftast ha en gravsten. När Ni ser ut en gravplats tänk även på att kontrollera vilken typ av gravsten man får lov att ha på platsen. Vi hjälper Er genom hela beställningen. En gravsten kan kosta från ca 7000 kronor och uppåt.

Vi samarbetar med lokal stenhuggare där Ni kan följa processen från råmaterial till en färdig gravsten utställd på gravplatsen.

Det kan vara skönt att vänta till efter begravningen och därefter i lugn och ro, tillsammans med oss, bestämma hur man vill utforma en personlig gravsten.

Leveranstiden är från 4 veckor och uppåt beroende på vilken typ av sten man väljer.

Om man haft jordbegravning måste man vänta en tid innan man kan sätta upp en gravsten. Det kan i vissa fall vara lämpligt att vänta ända upp till 1 år. Detta beror på att sättningar i jorden annars kan rubba stenens position.