Vad kostar en begravning?

Vad kostar en begravning?

Vad en begravning kostar beror till stor del på vilka val och önskemål ni har.

Det finns alltid vissa fasta kostnader, men när det gäller övriga val så som kista, annons, minnesstund och blommor går kostnaden att påverka.

För oss är det viktigt att ni vet vad just er begravning kostar och att det är tydligt vad ni betalar för.

De flesta vill skapa ett unikt och vackert avsked i enlighet med hur den avlidne hade önskat. Det finns alltid alternativ och möjligheter oavsett hur den ekonomiska aspekten ser ut. Med vår långa erfarenhet av både små och stora begravningar är vi säkra på att vi kan ge er rätt hjälp så att begravningen blir precis så som ni vill ha den.

Vem som betalar för begravningen kan variera. Det vanligaste är att dödsboets tillgångar ska täcka utgifterna för begravningen. Om den avlidna är medlem i svenska kyrkan så täcks vissa kostnader av den kyrkoavgift som betalats in. Det kan också vara bra att kolla upp om försäkringar finns som kan täcka vissa begravningskostnader. Saknas det tillgångar i dödsboet så går det att ansöka om ekonomisk hjälp hos kommunen.

Nedan har vi listat våra vanligaste begravningspaket.

Klassisk begravning (pris & kort beskrivning)

Vårt enklaste avsked (pris & kort beskrivning)

Lilla begravningen (pris & kort beskrivning)

Hos oss ingår alltid full service.

Personliga möten och samtal hos oss eller hemma hos er är en självklarhet.
Önskar ni boka online får ni allt stöd ni behöver av oss via telefon och mejl. Vi hjälper er att skapa ett vackert och personligt sista avsked.