Juridik

Vid ett dödsfall kommer många frågor av praktisk karaktär, under själva begravningen kan man fundera och resonera sig fram till många beslut. När det gäller bouppteckningen är det viktigt att allt blir rätt annars kan inte hus eller lägenheten säljas, ej heller kan man skifta boet utan ett arvskifte.

Det gäller att alla försöker vara överens annars kan handläggningen bli både svår och lång.

Vi har både jurister och auktoriserade boutredningsmän till Er hjälp. Läs mer här nedan om de vanligaste stegen.