Dagen innan

Psalmböcker

Dagen innan begravningen stämmer vi av med alla inblandade, personal, florist för alla blommor som beställts via oss, minnesstund och förtäring efter begravningen, eventuella solister m fl. När detta är gjort ringer vi beställaren för ett sista samtal så att familjen ges möjlighet att ställa ytterligare frågor som kanske dykt upp. Vi bekräftar och konfirmerar vår avstämning så att alla har samma information.