Hem / JURIDIK

JURIDIK

Vid ett dödsfall kommer många frågor av praktisk karaktär, under själva begravningen kan man fundera och resonera sig fram till många beslut. När det gäller bouppteckningen är det viktigt att allt blir rätt annars kan inte hus eller lägenheten säljas, ej heller kan man skifta boet utan ett arvskifte.

Det gäller att alla försöker vara överens annars kan handläggningen bli både svår och lång.

Vi har både jurister och auktoriserade boutredningsmän till Er hjälp. Läs mer här bredvid om de vanligaste stegen.

Förvaltning av dödsboet

När en människa dör uppstår många praktiska saker att ta itu med.

Läs mer >

Bouppteckning

Nästa steg är att en bouppteckning som regel görs, det skall ske inom tre månader från dödsdagen.

Läs mer >

Arvskifte

Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras.

Läs mer >

Testamente

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp.

Läs mer >

Lexly

Du kan göra många familjejuridiska dokument själv direkt online via vår samarbetspartner Lexly.

Läs mer >

Försäkringar

Många av oss omfattas av försäkringar som kan vara aktuella p g a dödsfallet. Tyvärr betalas försäkringspengar inte alltid ut.

Läs mer >

Livsarkivet

Den riktiga omtanken kommer av att inte lämna familjen med ett antal frågetecken.

Läs mer >

Förvara testamente och viktiga handlingar

Vi hjälper Dig att tryggt förvara Dina viktiga handlingar så att allt finns samlat den dagen de behövs. 

Läs mer >